29th Lithuanian Hot Air Balloon Championship, Birstonas CUP 2021Birstonas, Lithuania

Noticeboard - Latest Posts
Atsakant į Piloto Nr.22 skundą

Atsakant į piloto Nr. 22 skundą

 

Išnagrinėjus situaciją priėmiau sprendimą nepatenkinti jūsų skundo.

 

Taisyklės nedraudžia naudotis informacija apie vėjus, gauta iš kitų šaltinių, tokių kaip antžeminių vėjų matavimo stotelių, interneto ar tuo metu ore esančių kitų orlaivių, nepriklausomai ar tie orlaiviai yra varžybų dalyviai, ar tik pramoginiai. Juolab, kad konkrečiu atveju, fiestinio baliono pilotas informaciją perdavė per radijo ryšio kanalą, kurį galėjo girdėti visi pilotai, tame tarpe ir jus. Tokiu būdu, pilotas Nr. 18 jokio sportinio pranašumo prieš kitus neįgavo.

 

Tačiau, informaciją apie jūsų minimą situaciją būtinai perduosiu varžybų organizatoriams, kurie kuruoja pramoginių balionų skrydžius šių varžybų skrydžių zonoje ir paprašysiu, kad pastarieji privaloma tvarka pareikalautų pramoginių skrydžių pilotus skrydžio metu laikytis kuo atokiau nuo sportinių orlaivių ir skristi atsiliekant nuo pastarųjų.

 

Pagarbiai,

 

Eugenijus Komas

Varžybų direktorius

EVENING (12.06.2021) FLIGHT IS CANCELED!

Dear pilots,

Due to upcoming thunderstorms with precipitation associated with the cold front and expected end of the precipitation 21:30 - 22:00 I decide to CANCEL this evening flight. Next briefing 04:45.  Have a nice evening.

Event director

The competitions scores

The competitions scores are published in this link:

http://julius.lt/birstonas2021/RESULTS.HTM

The chief scorer 


The official competition map / Oficialus varžybų žemėlapis (jpg and / ir ozf)

In case you want to download the Official competition map (jpg format) please follow this link or that link for OZFX version.
The WPT and PLT files of the competition area and a prohibited zones you can find here.

Oficialų varžybų žemėlapį jpg formate galite atsiųsti spausdami šią nuorodą arba šią, jei pageidaujate gauti OZF versiją.
Varžybų skrydžių zonos ir draudžiamų zonų WPT ir PLT failus rasite čia.

Event director / Varžybų direktorius

The official event rules / Oficialios taisyklės

The official event rules / Oficialios taisyklės