21st International Mountain Balloon Competition - Krosno 2021Krosno, Poland

Noticeboard
Task Data Sheets5 September 2021 - 15:30
Reply to complaint / Odpowiedź na zażalenie4 September 2021 - 13:00

Reply to complaint of pilot No 16 regarding task 5 ELBOW

Odpowiedź na zażalenie pilota Nr 16 dotyczącą zadania 5 ŁOKIEĆ 

Remaining task program / Pozostały program konkurencji4 September 2021 - 09:00

I announce that 3 competition flights remains. The last flight to be flown Sunday evening. Shortened time limits applied (R5.6.3.1. -5.6.3.4)

Ogłaszam, że pozostały 3 loty. Ostatni lot w niedzielę wieczorem. Zastosowane są skrócone limity czasowe (R5.6.3.1. -5.6.3.4)

Task briefing is postponed until 06:00 / Odprawa przesunięta do 06:003 September 2021 - 04:45

The task briefing 3 September, will is postponed until 06:00

Odprawa poranna 3 września, przesunięta do 06:00

Main documents - the Event rules, GB notes11 August 2021 - 13:14

The competition rules and General Briefing notes are published here (chose the file)