21st International Mountain Balloon Competition - Krosno 2021Krosno, Poland

Pilot List
No.
Pilot
Nationality
1.
FILUS, Witold
Poland
3.
BECZ, Rita
Hungary
4.
PUDLO, Kacper
Poland
5.
VAITKEVICIUS, Dovydas
Lithuania
6.
BIEDERMANN, Joanna
Poland
7.
JAGODZIK, Zbigniew
Poland
8.
JUNEVICIUS, Vytautas
Lithuania
9.
BORKOWSKI, Kacper
Poland
10.
BORKOWSKI, Krzysztof
Poland
11.
LYCIUS, Martynas
Lithuania
12.
SIONKOWSKI , Arkadiusz
Poland
13.
GOMOLKA, Mikolaj
Poland
14.
FILUS, Tomasz
Poland
16.
NOWAKOWSKI, Bartosz
Poland
17.
KOWALSKI, Miroslaw
Poland
18.
JASKOLSKI, Adam
Poland
19.
GRAJEK, Piotr
Poland
20.
BAUTA, Roman
Poland
100.
PINKE, Testing Deividas
Lithuania