Flight 3 - Friday 29 Jul 2022 PM
5:14 / 20:40
wszystkie aktywne
CLA 1
zielona flaga + 30 min.
5:00
Not Required
20:30
1017
Task 8 - PDG - Pilot Declared Goal (Rule 15.1)

Logger Goal: #1

Logger Marker: #1

Declaration Method: przed startem

Task Order: In Order

Scoring Period End: 20:00

Scoring Area: obszar zawodów

Notes:

Dozwolona ilość celów: 1

Cele dozwolone do deklaracji: dowolne koordynaty i wysokość

Minimalna i maksymalna odległość celu(ów) od wspólnego lub indywidualnego miejsca startu zgodnie z kartą konkurencji: min 1.5 km max 3 km od miejsca startu

Task 9 - SFL - Shortest Flight (Rule 15.14)

Logger Marker: #2

Task Order: In Order

Scoring Period End: 20:00

Scoring Area: wewnątrz obszaru pomiarowego

Notes:

Określenie obszaru pomiarowego: Obszar określony koordynnatami - 3800/9300, 3800/9400, 3900/9400, 3900/9300

Punkt odniesienia :  4246/9136 (CLP1)

Task 10 - XDI - Maximum Distance (Rule 15.17)

Logger Marker: #3

Task Order: In Order

Scoring Period End: 20:30

Scoring Area: wewnątrz obszaru pomiarowego

Notes:

Określenie obszaru pomiarowego: Obszar określony koordynatami - 3800/9300, 3800/9400, 3900/9400, 3900/9300

Punkt odniesienia: 4246/9136 (CLP1)

Task 11 - JDG - Judge Declared Goal (Rule 15.2)

Position of Goals/Targets:

3667/9539 - MMA 50m - 750ft

Marker Drop: Free

Marker Color: czerwony

Logger Marker: #4

Task Order: In Order

Scoring Period End: 20:30

Scoring Area: obszar zawodów