Task 3 - Judge Declared Goal (Rule: 15.2) - FinalPublished: 2 July 2022 - 23:59 PM by Krzysztof Borkowski

Print
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes
1
#10 - FILUS, Witold
Poland
7.92 1000 0 0 1000
2
#13 - FILUS, Tomasz
Poland
103.00 914 0 0 914
3
#5 - RADOMSKI, Piotr
Poland
216.00 812 0 0 812
4
#9 - KOWALSKI, Miroslaw
Poland
365.00 677 0 0 677
5
#7 - IWANSKI, Arkadiusz
Poland
413.00 633 0 0 633
6
508.00 547 0 0 547
7
#1 - LYCIUS, Martynas
Lithuania
518.00 538 0 0 538
8
#3 - BORKOWSKI, Kacper
Poland
527.00 462 0 0 462
9
#4 - SIMONAVICIUTE, Agne
Lithuania
549.00 385 0 0 385
10
#8 - KOSTIUšKEVIčIUS, Rimas
Lithuania
567.00 308 0 0 308
11
#6 - JAGODZIK, Zbigniew
Poland
574.00 231 0 0 231
12
586.00 154 0 0 154
13
#2 - NYCZKA, Damian
Poland
684.00 77 0 0 77
P=13  W=7.92  M=7  A=13  RM=518  SM=538
Checksum: 1799