PUKAPUCUP 2021Watarase, Japan

Practice Task 7 - Maximum Distance Double Drop (Rule: 15.18) - Final
Published: 2 October 2021 - 16:48 PM by Shiro Katahira
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

4 - FUJITA, Yudai 8,116.00 1000 0 0 1000

2

9 - FUJITA, Masahiko 5,074.00 836 0 0 836

3

1 - KATAHIRA, Shiro 624.00 596 0 0 596

4

3 - SHINGO, Rieko 37.00 565 0 0 565

5

11 - YAMANAKA, Noboru 2.00 563 0 0 563

5

8 - SEO, Matsuko 4.00 563 0 0 563

5

15 - URA, Tetsuya 4.00 563 0 0 563

5

2 - IMAMURA, Shinnosuke 11.00 563 0 0 563

9

6 - EDA, Mutsumi No Result 438 0 0 438

9

7 - AKAMA, Susumu No Result 438 0 0 438

9

12 - ICHIYOSHI, Sabu No Result 438 0 0 438

12

0 - FUJITA, Kanako No Flight 0 - - 0

12

5 - MATSUNAGA, Nozomu No Flight 0 - - 0

12

10 - TAKASHIMA, Takumi No Flight 0 - - 0

12

13 - WAKIMOTO, Masashi No Flight 0 - - 0

12

14 - FUKUHARA, Hideo No Flight 0 - - 0

P=16  W=8116  M=8  A=8  RM=2  SM=563

Checksum: 5033