PUKAPUCUP 2021Watarase, Japan

Task 4 - Hesitation Waltz (Rule: 15.3) - Final
Published: 3 October 2021 - 18:05 PM by Mutsumi Eda
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

4 - FUJITA, Yudai 10.00 1000 0 0 1000

2

5 - MATSUNAGA, Nozomu 20.00 993 0 0 993

3

2 - IMAMURA, Shinnosuke 23.00 991 0 0 991

4

9 - FUJITA, Masahiko 43.00 976 0 0 976

5

1 - KATAHIRA, Shiro 53.00 969 0 0 969

6

14 - FUKUHARA, Hideo 128.00 914 0 0 914

7

10 - TAKASHIMA, Takumi 300.00 788 0 0 788

8

7 - AKAMA, Susumu 608.00 563 0 0 563

9

3 - SHINGO, Rieko 618.00 500 0 0 500

10

15 - URA, Tetsuya 3,047.00 438 0 0 438

11

6 - EDA, Mutsumi No Result 250 0 0 250

11

8 - SEO, Matsuko No Result 250 0 0 250

11

11 - YAMANAKA, Noboru No Result 250 0 0 250

11

12 - ICHIYOSHI, Sabu No Result 250 0 0 250

11

13 - WAKIMOTO, Masashi No Result 250 0 0 250

16

0 - FUJITA, Kanako No Flight 0 - - 0

P=16  W=10  M=8  A=10  RM=608  SM=563

Checksum: 5887