Saga Balloon Live TrialSaga, Japan

Practice Task 1 - Pilot Declared Goal (Rule: 15.1) - Official 2
Published: 12 June 2022 - 09:33 AM by Yuki Sata
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

15 - IREI, Manon 95.00 1000 0 0 1000

2

1 - SADASHIMA, Kouji No Flight 0 - - 0

2

2 - NISHIKAWA, Yasunori No Flight 0 - - 0

2

3 - HIRANO, Yoshiro No Flight 0 - - 0

2

4 - SAKAGUCHI, Hirotsugu No Flight 0 - - 0

2

5 - SUE, Tetsuhiro No Flight 0 - - 0

2

6 - YAMANE, Keita No Flight 0 - - 0

2

7 - FUJITA, Yudai No Flight 0 - - 0

2

8 - TOMIZAWA, Sansei No Flight 0 - - 0

2

9 - YOSHIMURA, Riei No Flight 0 - - 0

2

10 - UEDA, Satoshi No Flight 0 - - 0

2

11 - TAKAHASHI, Kazuki No Flight 0 - - 0

2

12 - MOROTA, Tomohiko No Flight 0 - - 0

2

13 - MASATAKA, Tsuji No Flight 0 - - 0

2

14 - NAKAMAE, Takayuki No Flight 0 - - 0

2

16 - HARA, Takumi No Flight 0 - - 0

2

17 - YAMAKITA, Takanori No Flight 0 - - 0

P=17  W=95  M=9  A=1  RM=No Result  SM=529

Checksum: 5000