PUKAPUCUP 2021Watarase, Japan

Task 1 - Pilot Declared Goal (Rule: 15.1) - Final
Published: 3 October 2021 - 18:06 PM by Kanako Fujita
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

5 - MATSUNAGA, Nozomu 10.00 1000 0 0 1000

2

7 - AKAMA, Susumu 21.00 964 0 0 964

3

2 - IMAMURA, Shinnosuke 33.00 924 0 0 924

4

4 - FUJITA, Yudai 61.00 832 0 0 832

5

10 - TAKASHIMA, Takumi 76.00 783 0 0 783

6

15 - URA, Tetsuya 78.00 777 0 0 777

7

9 - FUJITA, Masahiko 103.00 694 0 0 694

8

6 - EDA, Mutsumi 143.00 563 0 0 563

9

1 - KATAHIRA, Shiro 149.00 500 0 0 500

10

3 - SHINGO, Rieko 197.00 438 0 0 438

11

14 - FUKUHARA, Hideo 211.00 375 0 0 375

12

11 - YAMANAKA, Noboru 312.00 313 0 0 313

13

8 - SEO, Matsuko 576.00 250 0 0 250

14

13 - WAKIMOTO, Masashi 827.00 188 0 0 188

15

12 - ICHIYOSHI, Sabu No Result 125 0 0 125

16

0 - FUJITA, Kanako No Flight 0 - - 0

P=16  W=10  M=8  A=14  RM=143  SM=563

Checksum: 2484