PUKAPUCUP 2021Watarase, Japan

Practice Task 5 - Gordon Bennett Memorial (Rule: 15.8) - Final
Published: 2 October 2021 - 16:49 PM by Mutsumi Eda
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

9 - FUJITA, Masahiko 993.00 1000 0 0 1000

2

1 - KATAHIRA, Shiro 1,626.00 961 0 0 961

3

4 - FUJITA, Yudai 2,240.00 923 0 0 923

4

6 - EDA, Mutsumi 8,053.00 565 0 0 565

5

12 - ICHIYOSHI, Sabu 8,067.00 564 0 0 564

5

15 - URA, Tetsuya 8,069.00 564 0 0 564

7

11 - YAMANAKA, Noboru 8,071.00 563 0 0 563

7

7 - AKAMA, Susumu 8,078.00 563 0 0 563

9

3 - SHINGO, Rieko 8,168.00 500 0 0 500

10

2 - IMAMURA, Shinnosuke 13,247.00 438 0 0 438

11

0 - FUJITA, Kanako No Result 344 0 0 344

11

8 - SEO, Matsuko No Result 344 0 0 344 ロガーゴール1を押していない。

13

5 - MATSUNAGA, Nozomu No Flight 0 - - 0

13

10 - TAKASHIMA, Takumi No Flight 0 - - 0

13

13 - WAKIMOTO, Masashi No Flight 0 - - 0

13

14 - FUKUHARA, Hideo No Flight 0 - - 0

P=16  W=993  M=8  A=10  RM=8078  SM=563

Checksum: 7533