PUKAPUCUP 2021Watarase, Japan

Practice Task 8 - Fly On (Rule: 15.5) - Final
Published: 2 October 2021 - 16:47 PM by Shiro Katahira
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

1 - KATAHIRA, Shiro 114.00 1000 0 0 1000

2

4 - FUJITA, Yudai 166.00 998 0 0 998

2

9 - FUJITA, Masahiko 177.00 998 0 0 998

4

11 - YAMANAKA, Noboru 2,588.00 926 0 0 926

5

15 - URA, Tetsuya 4,816.00 859 0 0 859

6

3 - SHINGO, Rieko 6,983.00 794 0 0 794

7

2 - IMAMURA, Shinnosuke 12,624.00 625 0 0 625

8

0 - FUJITA, Kanako No Result 425 0 0 425

8

6 - EDA, Mutsumi No Result 425 0 0 425

8

7 - AKAMA, Susumu No Result 425 0 0 425

8

8 - SEO, Matsuko No Result 425 0 0 425

8

12 - ICHIYOSHI, Sabu No Result 425 0 0 425

8

13 - WAKIMOTO, Masashi No Result 425 0 0 425

14

5 - MATSUNAGA, Nozomu No Flight 0 - - 0

14

10 - TAKASHIMA, Takumi No Flight 0 - - 0

14

14 - FUKUHARA, Hideo No Flight 0 - - 0

P=16  W=114  M=8  A=7  RM=12624  SM=563

Checksum: 0227