Norgesmesterskapet i Ballong 2023Hamar, Norway

FLIGHT DATA
Flight 2 - Friday 22 Sep 2023 AM
Date 22/09/2023
Sunrise / Sunset 0701
PZs in force All
Launch Area Solvin
Min. dist. ILP to goals -
Launch Period GF+30min
Next Briefing 16:00
Solo Flight Not Required
QNH 1001
Task 3 - HWZ - Hesitation Waltz (Rule 15.3)
Position of Goals/Targets:
2270/3852 - MMA 50m
Alt: 480ft
2254/3849 - MMA 50m
Alt: 475ft
2314/3720 - MMA 50m
Alt: 502ft
Marker Drop Free
Marker Color: Pink
Logger Marker: #1
Task order In Order
Scoring Period End: 09:30
Scoring Area: map
 
Task 4 - FON - Fly On (Rule 15.5)
Logger Goal: #1
Marker Drop None
Logger Marker: #2
Declaration Method: Deklaration före Marker drop 1 och minst 2km avstånd till deklarerat mål
Task order In Order
Scoring Period End: 09:45
Scoring Area: map
Task Data:

Giltiga mål= vägkorsningar på tävlingskartan mellan vägar med heldragna linjer, 

Undantag: E6, väg 3 och väg 25 samt vägkorsningar inom uppbyggt område (markerat med röd/rosa på tävlingskartan)