Competition Pilots
REKAS, Mateusz
Pilot #1
REKAS, Mateusz
Poland

Balloon: "Roleski eXtreme"

BORKOWSKI, Kacper
Pilot #2
BORKOWSKI, Kacper
Poland

Balloon: "Smyk"

DZIELAK, Kazimierz
Pilot #3
DZIELAK, Kazimierz
Poland

Balloon: "OSTATNIA NOC ŚWIATA"

FILUS, Tomasz
Pilot #4
FILUS, Tomasz
Poland

 

FILUS-RASMUSSEN, Anna
Pilot #5
FILUS-RASMUSSEN, Anna
Poland

Balloon: "RWE"

GAJEWSKI, Hubert
Pilot #6
GAJEWSKI, Hubert
Poland

Balloon: "COLOREX"

GRAJEK, Piotr
Pilot #7
GRAJEK, Piotr
Poland

Balloon: "NEXBAU"

GRZESIńSKI, Jerzy
Pilot #8
GRZESIńSKI, Jerzy
Poland

Balloon: "SPLAST"

IWANSKI, Arkadiusz
Pilot #9
IWANSKI, Arkadiusz
Poland

Balloon: "GASPOL"

JURKIEWICZ, Slawomir
Pilot #10
JURKIEWICZ, Slawomir
Poland

Balloon: "MAKEMO"

KOREPTA, Krzysztof
Pilot #11
KOREPTA, Krzysztof
Poland

 

LEGENDZIEWICZ, Jacek
Pilot #12
LEGENDZIEWICZ, Jacek
Poland

 

MANKOWSKI, Leszek
Pilot #13
MANKOWSKI, Leszek
Poland

 

MUSIAL, Piotr
Pilot #14
MUSIAL, Piotr
Poland

Balloon: "LOT Polish Airlines"

NYCZKA, Damian
Pilot #15
NYCZKA, Damian
Poland

Balloon: "JEGGER"

PRZYBYTEK, Michal
Pilot #16
PRZYBYTEK, Michal
Poland

Balloon: "KUBICEK"

PYZA, Bartlomiej
Pilot #17
PYZA, Bartlomiej
Poland

 

RADOMSKI, Piotr
Pilot #18
RADOMSKI, Piotr
Poland

 

SIONKOWSKI, Tomasz
Pilot #19
SIONKOWSKI, Tomasz
Poland

 

SOBOL, Pawel
Pilot #20
SOBOL, Pawel
Poland

Balloon: "AGROMIX"