Flight 2 - Friday 22 Sep 2023 AM
0701
All
Solvin
GF+30min
16:00
Not Required
1001
Task 3 - HWZ - Hesitation Waltz (Rule 15.3)

Position of Goals/Targets:

2270/3852 - MMA 50m - 480ft

2254/3849 - MMA 50m - 475ft

2314/3720 - MMA 50m - 502ft

Marker Drop: Free

Marker Color: Pink

Logger Marker: #1

Task Order: In Order

Scoring Period End: 09:30

Scoring Area: map

Task 4 - FON - Fly On (Rule 15.5)

Logger Goal: #1

Logger Marker: #2

Declaration Method: Deklaration före Marker drop 1 och minst 2km avstånd till deklarerat mål

Task Order: In Order

Scoring Period End: 09:45

Scoring Area: map

Notes:

Giltiga mål= vägkorsningar på tävlingskartan mellan vägar med heldragna linjer, 

Undantag: E6, väg 3 och väg 25 samt vägkorsningar inom uppbyggt område (markerat med röd/rosa på tävlingskartan)