Competition Pilots
SHINGO, Rieko
Pilot #1
SHINGO, Rieko
Japan

Balloon: "Shirayuki-hime"

HATANAKA, Koichi
Pilot #3
HATANAKA, Koichi
Japan

Balloon: "Sousou"

URA, Tetsuya
Pilot #4
URA, Tetsuya
Japan

Balloon: "Shin Tasuke"

YAMANAKA, Noboru
Pilot #7
YAMANAKA, Noboru
Japan

Balloon: "Ultra Nobolloon"

KODAMA, Yoshimi
Pilot #8
KODAMA, Yoshimi
Japan

Balloon: "Kakushaku"

EDA, Mutsumi
Pilot #9
EDA, Mutsumi
Japan

Balloon: "Peekaboo!"

NARUSE, Atsuya
Pilot #11
NARUSE, Atsuya
Japan

Balloon: "Clear Piece"

USAMI, Yasuko
Pilot #12
USAMI, Yasuko
Japan

Balloon: "Shichifuku"

NARUSE, Kaori
Pilot #13
NARUSE, Kaori
Japan

Balloon: "Prizm II"

NISHIZAWA, Akira
Pilot #14
NISHIZAWA, Akira
Japan

Balloon: "NX"

SATO, Masafumi
Pilot #15
SATO, Masafumi
Japan

Balloon: "TAJIMARU"

KONDO, Shinya
Pilot #22
KONDO, Shinya
Japan

Balloon: "Sousou"

ENDO, Katsura
Pilot #25
ENDO, Katsura
Japan

Balloon: "Ultra Nobolloon"

KURAHASHI, Tomoko
Pilot #26
KURAHASHI, Tomoko
Japan

Balloon: "Prizm II"

TAKASHIMA, Takumi
Pilot #91
TAKASHIMA, Takumi
Japan

Balloon: "Furaijin"

HASHIMOTO, Shu
Pilot #92
HASHIMOTO, Shu
Japan

Balloon: "Orion"

TAKAHASHI, Kazuki
Pilot #93
TAKAHASHI, Kazuki
Japan