Competition Pilots
SHINGO, Rieko
Pilot #1
SHINGO, Rieko
Japan

Balloon: "Shirayuki-hime"

NISHIZAWA, Akira
Pilot #2
NISHIZAWA, Akira
Japan

Balloon: "NX"

NOBORU, Naruse
Pilot #3
NOBORU, Naruse
Japan

Balloon: "Clear Piece"

SATO, Masafumi
Pilot #4
SATO, Masafumi
Japan

Balloon: "TAJIMARU"

ENDO, Katsura
Pilot #5
ENDO, Katsura
Japan

Balloon: "Kent-1"

YAGIMOTO, Toshitaka
Pilot #6
YAGIMOTO, Toshitaka
Japan

Balloon: "Yan-Yan-3"

ISAOKA, Tokuma
Pilot #7
ISAOKA, Tokuma
Japan

Balloon: "Nagareboshi-2"

SHIMOMURA, Yuki
Pilot #8
SHIMOMURA, Yuki
Japan

Balloon: "B-SQUARE"

MASATAKA, Tsuji
Pilot #9
MASATAKA, Tsuji
Japan

Balloon: "PAVONE"

EDA, Mutsumi
Pilot #20
EDA, Mutsumi
Japan

Balloon: "Peekaboo!"