Competition Pilots
FILUS, Tomasz
Pilot #1
FILUS, Tomasz
Poland

Balloon: "LOT Polish Airlines"

REKAS, Mateusz
Pilot #2
REKAS, Mateusz
Poland

Balloon: "Roleski eXtreme"

SIONKOWSKI, Tomasz
Pilot #3
SIONKOWSKI, Tomasz
Poland

 

SIONKOWSKI, Arkadiusz
Pilot #4
SIONKOWSKI, Arkadiusz
Poland

 

BORKOWSKI, Kacper
Pilot #5
BORKOWSKI, Kacper
Poland

Balloon: "Smyk"

BECZ, Rita
Pilot #6
BECZ, Rita
Hungary

Balloon: "Red"

KERDOKAS, Vytas
Pilot #8
KERDOKAS, Vytas
Lithuania

 

KALOUSDIAN, Aline
Pilot #9
KALOUSDIAN, Aline
Germany

 

KALOUSDIAN, Christian Kurken
Pilot #10
KALOUSDIAN, Christian Kurken
Brazil

 

SERBINCIK, Roman
Pilot #11
SERBINCIK, Roman
Austria

 

MUSIAL, Piotr
Pilot #12
MUSIAL, Piotr
Poland

Balloon: "SPLAST"

BARSKI, Jacek
Pilot #13
BARSKI, Jacek
Poland

Balloon: "Aeroklub ROW"

KOREPTA, Krzysztof
Pilot #14
KOREPTA, Krzysztof
Poland

 

GAJEWSKI, Hubert
Pilot #15
GAJEWSKI, Hubert
Poland

Balloon: "COLOREX"